Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Master Pharm zarekomendował przeznaczenie całości jednostkowego zysku netto za 2018 r. na kapitał zapasowy, podała spółka.

"Zarząd proponuje akumulację gotówki w związku z analizowanymi potrzebami kapitałowymi spółki w obszarze potencjalnych inwestycji w nowe moce produkcyjne, co do których decyzje nie zostały jeszcze podjęte" - czytamy w komunikacie

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 10,58 mln zł wobec 5,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 74,64 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)