Akcjonariusze Echo zdecydują 25 VI o łącznie 206,35 mln zł dywidendy za 2018 r.


Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Echo Investment, zwołane na 25 czerwca, zdecyduje o przeznaczeniu łącznie 206,35 mln zł z zysku za rok 2018 (wynoszącego 42,43 mln zł) i funduszu dywidendowego (163,91 mln zł) do podziału między akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał.
Kwota 206,35 mln zł odpowiada wypłaconej przez spółkę w dniu 19 grudnia 2018 r. zaliczce na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 (0,5 zł na akcję). W związku z tym spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2018, czytamy także.
Echo Investment odnotowało 305,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 313,02 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 42,43 mln zł wobec 634,9 mln zł zysku rok wcześniej.
Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.
(ISBnews)