Według IERiGŻ sprzedaż zagraniczna prawdopodobnie wzrośnie w tym roku do ponad 1,4 mln ton, tj. o ok. 10 proc. i stanowić będzie prawie 44 proc. produkcji.

Instytut przewiduje, że w 2019 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego pozostaną na relatywnie wysokim poziomie. "Wskazuje na to znaczący ich wzrost w pierwszym kwartale br., odzwierciedlający rosnący eksport, ale też ponowne ożywienie popytu krajowego" - napisano w raporcie o rynku drobiu.

"Szacuje się, że w 2019 roku nastąpi wzrost bilansowego spożycia mięsa drobiowego o 5,6 proc., czemu sprzyjać będzie wyższa jego podaż na krajowym rynku" - dodano.

Instytut przypomina, że w 2018 roku produkcja mięsa drobiowego wyniosła ok. 2,9 mln ton i była o 4,3 proc. większa niż w roku poprzednim. Wzrost ten nastąpił jednak dzięki większej produkcji wytworzonej poza sektorem przemysłowym. Sprzedaż zagraniczna, podobnie jak w latach poprzednich, była głównym czynnikiem rozwoju produkcji i zwiększyła się w 2018 roku do ok. 1,3 mln ton, tj. o ponad 13 proc.(PAP)

Reklama

autor: Łukasz Pawłowski