Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - PDC Industrial Center 108, wspólny przedsiębiorca Marvipol Logistics i PG Dutch Holding I B.V., zawarło umowę kredytu z Bankiem Millennium w związku z realizacją projektu magazynowego w okolicy Warszawy, podał Marvipol.
"Na mocy zawartej umowy, bank udzielił kredytobiorcy kredytu obejmującego:
1) transzę budowlaną w łącznej kwocie do 11 900 000 euro;
2) transzę inwestycyjną w łącznej kwocie do 13 350 000 euro;
3) transzę VAT w łącznej kwocie do 11 374 000 zł" - czytamy w komunikacie.
Transza budowlana zostanie przeznaczona przez kredytobiorcę przede wszystkim na zapłatę kosztów i wydatków związanych z realizacją projektu, refinansowanie przez kredytobiorcę kosztów i wydatków zapłaconych przez kredytobiorcę ze środków własnych oraz zapłatę naliczonych przez bank odsetek narosłych w ramach transzy budowalnej i transzy VAT, a także na zapłatę prowizji i opłat banku związanych z obsługą finansowania. Transza inwestycyjna zostanie przeznaczona na spłatę transzy budowlanej oraz sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z projektem. Transza VAT natomiast zostanie przeznaczona na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT, wyjaśniono także.
Marvipol wchodzi w skład grupy kapitałowej Marvipol Development, która jest ostatecznie kontrolowana przez osobę fizyczną. Grupa Marvipol, poprzez spółki celowe, prowadzi m.in. działalność deweloperską w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym oraz magazynowym. W ramach segmentu mieszkaniowego Grupa Marvipol realizuje zarówno wieloetapowe inwestycje, jak i mniejsze, kameralne projekty, skupiając działalność przede wszystkim w Warszawie, a od 2017 roku rozwijając także działalność w Gdańsku. W segmencie magazynowym, Grupa Marvipol współpracuje z Grupą Panattoni, wspólnie realizując projekty magazynowe w różnych częściach Polski.
(ISBnews)