Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Wydajność pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) wzrosła o 3,4% kw/kw w I kw. 2018 br., wynika z finalnych danych Departamentu Pracy.
Konsensus rynkowy wynosił 3,5% wzrostu w ujęciu kwartalnym.
Wydajność pracy oblicza się dzieląc wartość całości produkcji przez liczbę godzin przepracowanych przez pracowników, właścicieli i ich członków rodzin.
(ISBnews)