Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza ZUE powołała zarząd z Wiesławem Nowakiem jako prezesem na nową kadencję, podała spółka.
"Rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 roku podjęła uchwały w sprawie powołania zarządu spółki na nową trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2018 rok tj. z dniem 6 czerwca 2019 r., w dotychczasowym pięcioosobowym składzie obejmującym następujące osoby:
pan Wiesław Nowak - prezes zarządu
pan Jerzy Czeremuga - wiceprezes zarządu
pani Anna Mroczek - wiceprezes zarządu
pan Maciej Nowak - wiceprezes zarządu
pan Marcin Wiśniewski - wiceprezes zarządu" - czytamy w komunikacie.
Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 832,73 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)