Jak poinformowała w czwartek w komunikacie rzeczniczka prasowa PKP Intercity S.A. Katarzyna Grzduk, przedmiotem postępowania przetargowego było wykonanie naprawy okresowej na piątym poziomie utrzymania (P5) wraz z modernizacją 13 lokomotyw spalinowych serii SM42.

„Oferta złożona przez H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych opiewała na kwotę blisko 6,95 mln zł brutto za wykonanie naprawy z modernizacją jednej lokomotywy. Całkowita wartość zamówienia wyniesie więc 90,3 mln zł brutto” – podała Grzduk.

Spółka wskazała, że posiadane przez PKP Intercity lokomotywy serii SM42 zostaną zmodernizowane na dwuagregatowe z funkcją zasilania wagonów w energię elektryczną.

„Lokomotywy zyskają nowoczesne silniki spalinowe, spełniające normę emisji spalin na poziomie Stage IIIB. Rozwiązania, które pojawią się w lokomotywach, takie jak m.in. mikroprocesorowe sterowanie, poprawią właściwości trakcyjne pojazdu, a także pozwolą zmniejszyć zużycie paliwa. Po modernizacji poprawi się bezpieczeństwo pracy lokomotyw, a także ich niezawodność. Niższe będą także koszty eksploatacji unowocześnionych pojazdów serii SM42. Zaplanowane prace przyczynią się do zwiększenia komfortu pracy maszynistów” – podkreślono w komunikacie.

Dodano, że zastosowane rozwiązania wpłyną na obniżenie hałasu i drgań zarówno tych emitowanych do otoczenia jak i tych, które mają wpływ na personel obsługujący lokomotywę oraz opcjonalnie na pasażerów.

Reklama

„Zmodernizowane lokomotywy będą wykorzystywane przede wszystkim do pracy manewrowej. Ponadto będą mogły być wykorzystywane do obsługi czasowo zamykanych części szlaków z uwagi na modernizacje linii kolejowych, obsługi pociągów w awaryjnych sytuacjach związanych z uszkodzeniami trakcji oraz sezonowo uruchamianych składów, prowadzonych po niezelektryfikowanych szlakach” - poinformowano.

Spółka wskazała, że modernizacja zostanie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla projektów „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnianie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A” oraz „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”.

PKP Intercity podpisało umowę na realizację wskazanych projektów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w 2018 roku. Pozyskane środki są elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, którego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe PKP Intercity przeznaczy do 2023 roku około 7 mld zł. (PAP)

autor: Anna Jowsa