Akcjonariusze VRG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r.Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze VRG zdecydowali o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 22,7 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgfromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] uwzględniając treść sprawozdania rady nadzorczej spółki z oceny wniosku zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 22 691 901,77 zł zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie.

Wcześniej podawano, że zgodnie z realizowanym przez zarząd planem rozwoju spółki, przeznaczenie zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w całości na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie finansowania dalszej zrównoważonej rozbudowy sieci dystrybucji detalicznej spółki oraz przeprowadzenie inwestycji odtworzeniowych w najważniejszych lokalizacjach salonów firmowych poszczególnych marek, zwiększenie kapitału obrotowego, a także zmniejszenie zobowiązań ciążących na spółce z tytułu zadłużenia długoterminowego, podano w uzasadnieniu.

VRG (do 30 listopada 2018 r.: Vistula Group) specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)