Fundusze chcą zwołania zgromadzenia obligatariuszy ZM Henryk KaniaWarszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Obligatariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania żądają zwołania zgromadzenia obligatariuszy, podała spółka.

"Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji informuje, że 18.06.2019 roku zarząd emitenta otrzymał od Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych żądanie zwołania zgromadzenia obligatariuszy uzasadnione wskazanymi w treści otrzymanego pisma naruszeniami warunków emisji. Żądający jest posiadaczem 40 793 obligacji serii H o wartości jednostkowej 1000 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Ponadto przy okazji zarząd informuje, iż w ostatnich dniach, z podobnym żądaniem wystąpiły do spółki Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Oszczędnościowy (posiadający 700 obligacji serii H, o wartości jednostkowej 1000 zł każda), Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (200 obligacji serii H, o wartości jednostkowej 1000 zł każda) oraz UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Dochodowy (2600 obligacji), podano również.

"W związku z powyższymi żądaniami, zarząd emitenta informuje, że w najbliższym czasie zwołane zostanie zgromadzenie obligatariuszy serii H, o którego szczegółach zarząd poinformuje w odrębnym raporcie" - czytamy także.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)