Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 5 zł na akcję.
"Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 r.
1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 27 901 335,00 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 5,00 zł brutto" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z uchwałą dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 1 lipca 2019 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 16 lipca 2019 r., podano także.
Stalprodukt odnotował 270,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 254,45 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 125,05 mln zł wobec 100,05 mln zł zysku rok wcześniej.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)