Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę odnawialnego kredytu konsorcjalnego z konsorcjum 9 banków, na kwotę 10 mld zł, podała spółka.
W skład konsorcjum banków wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Caixa Bank Oddział w Polsce, ING Bank Śląski, Intesa Sanpaolo Oddział w Polsce, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska oraz Société Générale, poinformowano.
"Kredyt odnawialny opiewa na kwotę 10 mld zł, natomiast okres dostępności to 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytu. Kredyt zastąpi finansowanie w postaci dwóch programów emisji obligacji z gwarancją objęcia na łączną kwotę 8 mld zł" - czytamy w komunikacie
Spółka zamierza wykorzystać udostępnione w ramach kredytu środki m.in. na finansowanie bieżącej działalności oraz wydatków inwestycyjnych PGNiG i spółek z grupy kapitałowej PGNiG, podsumowano.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)