Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Bloober Team otrzymał informację o uzyskaniu dokumentu "Notice of Allowance" wydanego przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (USPTO), potwierdzający zakończenie badania merytorycznego złożonego przez spółkę zgłoszenia patentowego na udzielenie patentu na wynalazek pt. 'Method of simultaneous playing in single-player video games', podała spółka.
"Uzyskanie przez emitenta tego dokumentu oznacza zgodę USPTO na udzielenie ochrony patentowej zgłoszonego wynalazku. Przedmiotem patentowanego wynalazku jest program komputerowy (metoda) umożliwiający kilkutorowe prowadzenie rozgrywki jednym bohaterem w grze komputerowej, w trybie symultanicznej rozgrywki prowadzonej na dwóch lub więcej ekranach. Patentowane rozwiązanie będzie implementowane w grach tworzonych przez spółkę, w tym po raz pierwszy w grze |MEDIUM|" - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że uzyskanie patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności jej technologii na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.
"Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia, której właścicielem jest emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. Zarząd spółki uznał fakt uzyskania amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta" - podsumowano.
Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.
(ISBnews)