Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Open Finance przeprowadzi emisję do 4 506 obligacji serii L o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 4,51 mln zł, podała spółka.
"Rada nadzorcza emitenta podjęła uchwały w przedmiocie:
1. Akceptacji propozycji zarządu spółki w przedmiocie przeprowadzenia przez spółkę emisji obligacji serii L w liczbie nie większej niż 4 506 obligacji, o wartości nominalnej 1000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4 506 000 zł
2. Akceptacji ustalonej przez zarząd propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii L spółki Open Finance" - czytamy w komunikacie.
Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 375,52 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)