Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Robyg zdecydowało o wypłacie 109,97 mln zł dywidendy za rok obrotowy 2018, co daje 0,38 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy akcjonariuszowi spółki za rok obrotowy 2018, z terminem wypłaty do 28 czerwca 2019 r. Łączna wysokość dywidendy: 109 972 455,62 zł . Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,38 zł" - czytamy w komunikacie.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 289 401 199 sztuk, podano również.
Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. Wcześniej Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, skupił 100% akcji Robyg w wezwaniu i poprzez przymusowy wykup. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.
(ISBnews)