Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad spółkami In.Ventus z siedzibami w Poznaniu i Wrocławiu, podał Urząd.
Wniosek wpłynął 26 czerwca, sprawa jest w toku.
Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Tauron pośredniej kontroli nad In.Ventus sp. z o.o. EW Gołdap z siedzibą w Poznaniu, In.Ventus sp. z o.o. INO 1 z siedzibą w Poznaniu, In.Ventus sp. z o.o. EW Śniatowo z siedzibą w Poznaniu, In.Ventus sp. z o.o. EW Dobrzyń z siedzibą w Poznaniu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno I z siedzibą we Wrocławiu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno II z siedzibą we Wrocławiu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno III z siedzibą we Wrocławiu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno IV z siedzibą we Wrocławiu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno V z siedzibą we Wrocławiu, In.Ventus sp. z o.o. Mogilno VI z siedzibą we Wrocławiu, podano.
Przejęcie kontroli przez Tauron ma nastąpić za pośrednictwem specjalnie powołanej do tego celu spółki celowej TEC1 z siedzibą w Katowicach poprzez przejęcie ogółu praw i obowiązków spółek In.Ventus od ich jedynego komplementariusza In.Ventus sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, czytamy dalej.
Spółki In.Ventus to przedsiębiorcy stanowiący odnawialne źródła energii wytwarzające energię elektryczną w źródłach wiatrowych. Przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności przez Spółki IN.VENTUS jest wytwarzanie energii elektrycznej, podał też UOKiK.
Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,12 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)