Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w czerwcu br. wyniosły ok. 89,8 mln zł i były wyższe o ok. 30,7% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 484,5 mln zł i była wyższa o ok. 37,1% r/r.
"Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w czerwcu 2019 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 58,1 mln zł (w tym Bytom 17,2 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku o około 52,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 306,6 mln zł (w tym Bytom 92,1 mln zł) i była wyższa o około 51,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około 29,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku o około 6,8 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 158,1 mln zł i była wyższa o około 20,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.
Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w czerwcu 2019 roku przez grupę kapitałową VRG wyniosła około 53,1% i była wyższa od marży osiągniętej w czerwcu 2018 roku o około 3,9 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2019 wyniosła około 51,6% i była wyższa o 1,1 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku, wskazano również.
Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec czerwca 2019 roku wyniosła 53,4 tys. m2 (w tym Bytom 16,2 tys. m2).
VRG (do 30 listopada 2018 r.: Vistula Group) specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.
(ISBnews)