Dyrektor departamentu rozwoju regionalnego i przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dodał na konferencji, że Strategia to dokument przedstawiający główne kierunki rozwoju województwa pomorskiego na najbliższe 10 lat. Strategia będzie decydować o kierunkach wydatkowania środków publicznych, w tym unijnych przez samorząd województwa pomorskiego do 2030 r.

Dyrektor przypomniał, że Sejmik Województwa Pomorskiego przystąpił w styczniu do prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Sejmik określił jej horyzont czasowy do 2030 r, a także zasady, tryb i harmonogram opracowywania dokumentu.

Jak mówił Matczak, projekt Strategii ma powstać do końca 2019 r. i w grudniu ma zostać przyjęty przez zarząd województwa pomorskiego. W pierwszej połowie 2020 r. mają zostać przeprowadzone konsultacje społeczne projektu. Do końca 2020 r. Sejmik Województwa Pomorskiego ma zatwierdzić dokument - poinformował.

Zaznaczył, że wśród zagadnień, które zostaną opracowane w Strategii są, m.in. konkurencyjność gospodarki, gospodarka obiegu zamkniętego, rola sektora naukowo-akademickiego, edukacja, rynek pracy, zdrowie, jakość życia, odporność na zmiany klimatyczne. Dodał, że podczas prac nad Strategią brane są pod uwagę zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa oraz cyfryzacja, a także następstwa tych procesów.