Prognozy 11 ekonomistów wahały się od 5,1% do 5,3%, przy średniej na poziomie 5,25% (wobec 5,4% r/r miesiąc wcześniej).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w czerwcu dziś o godz. 10:00.

Na początku stycznia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,3% w czerwcu 2019 r., czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca.

Według założeń do przyszłorocznego budżetu, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. wyniesie 5,5%, a na koniec 2020 r. - 5,1% wobec 5,8% z końca 2018 r.

>>> Czytaj też: Co o niepewności gospodarczej w Polsce mówi analiza tekstów prasowych?