Sprzedaż papierów serii OK0521, zapadających w maju 2021 r., wyniosła 400 mln zł przy 625 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła  974,2 zł, a rentowność 1,445%, podano w komunikacie.

Resort sprzedał obligacje serii PS1024 z terminem zapadalności w październiku 2024 r. o łącznej wartości 1 485 mln zł przy popycie  2 330 mln zł. Cena minimalna wyniosła  1 021,02 zł, a rentowność 1,823%.

Inwestorzy kupili papiery serii WZ0525, zapadające w maju 2025 r., o wartości 1 975 mln zł przy 3 481,998 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 991,12 zł.

Z kolei obligacje serii DS1029 zapadające w październiku 2029 r., sprzedano w kwocie 1 288 mln zł przy 2 248 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 1 059,10  zł, a rentowność 2,1%. 

Sprzedaż papierów serii WZ1129 zapadających w październiku 2029 r., wyniosła 1 854,694 mln zł przy  2 099,694 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 971,02 zł.