Likwidatorem spółki może być ktoś z byłego zarządu spółki lub jakakolwiek osoba wskazana przez zarząd. Bezpieczniej jest zatrudniać osoby mające wiedzę o postępowaniu likwidacyjnym.

- Niezmiernie istotne są przesłanki prawa upadłościowego już w procesie likwidacyjnym. Może się bowiem okazać, że po otwarciu procesu likwidacji spółki okazuje się, że mamy co najmniej dwóch wierzycieli i przeterminowane wierzytelności przekracza trzy miesiące, wtedy mamy 30 dni na zgłoszenie wniosku o upadłość, pomimo tego, że spółka jest w likwidacji - mówi w rozmowie z MarketNews24 Grzegorz Baran z kancelarii Baran&Pluta.

Finalnie, po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgromadzenie wspólników może podjąć decyzję o wykreśleniu spółki z KRS.

JAK ZAKOŃCZYĆ DZIAŁALNOŚĆ FIRMY UNIKAJĄC KATASTROFY