Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej we wtorek zajmie się ustawą ws. świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jeśli Senat zaproponuje poprawki do ustawy, być może już w środę zajmie się nią Sejm.

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej we wtorek ma zająć się ustawą w sprawie tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. O świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Podczas uchwalania w Sejmie ustawy ws. 500 plus dla niepełnosprawnych przyjęta została poprawka klubu PO-KO dotycząca zasad uprawniających do tego świadczenia. Projekt rządu przewidywał, że o dodatek będą mogły wnioskować osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1100 zł brutto). Przyjęta przez Sejm poprawka PO-KO przewiduje, że do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

W czwartek wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że PiS przygotuje na etapie prac w Senacie propozycje zmian w ustawie o 500 plus dla niepełnosprawnych. Przekonywał, że "znacząco rozszerzą" one liczbę osób, które dostaną świadczenie. Jak mówił, chodzi m.in. o niewliczanie do kryterium dochodowego renty rodzinnej.

W minionym tygodniu wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO-KO) nie wykluczyła, że jeśli Senat wprowadzi poprawki do tej ustawy, Sejm zajmie się nią już w środę (posiedzenie Senatu zaplanowane jest w dniach 31 lipca-2 sierpnia).

Reklama

Wicemarszałek Ryszard Terlecki pytany, czy na dodatkowym posiedzeniu Sejm zajmie się poprawką PO, odparł: "Tego nie wiemy. Będzie obradować w tej sprawie Senat. Jeżeli Senat wniesie jakieś zmiany, to one trafią do Sejmu". Na pytanie, czy to była pomyłka ze strony PiS, że część polityków tej partii głosowała za przyjęciem poprawki Platformy, wicemarszałek powiedział: "no tak, rzeczywiście pewien chaos się wkradł w czasie obrad". Na pytanie, "czy jest możliwe utrzymanie" tej poprawki, Terlecki przyznał: "na ten temat trwają jeszcze dyskusje w rządzie". "Zobaczymy co będzie" – dodał.

Zgodnie z ustawą, o świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

Ustawa wejdzie w życie 1 października br.(PAP)

>>> Czytaj też: Finansowy węzeł gordyjski. Jak będzie wyglądał budżet na 2020 r.?