Bankowców zapytano: Czy sądzi Pani, że Polska powinna przystąpić do Europejskiej Unii Walutowej i zastąpić złotego wspólną walutą euro? 43 proc. badanych powiedziało tak, 53 proc. odpowiedziało nie, a 4 proc. - trudno powiedzieć.

"W 2019 r. spadło poparcie środowiska bankowego dla wprowadzenia euro w porównaniu do pomiaru sprzed roku. Obecnie odsetek zwolenników przyjęcia wspólnej waluty wynosi 43 proc. i jest niższy w porównaniu do minionego roku o 8 p.p." - poinformowano we wtorkowym komunikacie.

Jak wskazano, jednocześnie o 8 p.p. wzrósł odsetek badanych przeciwnych zastąpieniu złotego wspólną walutą euro.

"Bilans potencjalnych korzyści i szkód wynikających z wprowadzenia euro dla różnych interesariuszy wypada pozytywnie dla banków działających w kraju oraz dużych przedsiębiorstw i korporacji" - napisano.

Jak dodano, tyle samo strat, co korzyści doświadczą małe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast dla gospodarstw domowych bilans efektów wprowadzenia euro będzie negatywny. W stosunku do minionego roku odnotowano wyraźny przyrost negatywnych opinii dotyczących efektów wprowadzenia euro dla różnych grup interesariuszy w Polsce.

"Największa grupa badanych 64 proc. uważa, że przystąpienie Polski do Unii Walutowej przyniosłoby korzyści dużym przedsiębiorstwom i korporacjom r/r więcej o 3 p.p., odmiennego zdania jest 16 proc. badanych r/r więcej o 9 p.p." - napisano.

Z badania wynika, że 36 proc. respondentów dostrzega korzyści w przyjęciu euro dla sektora MŚP, r/r mniej o 2 p.p., odmiennego zdania jest także 36 proc. badanych, r/r więcej o 7 p.p.

"W ocenie korzyści i strat dla gospodarstw domowych 49 proc. badanych uważa, że przyjęcie wspólnej waluty przyniesie konsumentom więcej szkód niż korzyści, a 28 proc. jest odmiennego zdania i ocenia, że przyjęcie euro przyniesie tej grupie więcej korzyści, niż szkód" - napisano.

Lipcowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono telefonicznym badaniem wspomaganym komputerowo, udział w nim wzięło 120 placówek bankowych z całego kraju.

>>> Polecamy: Chiny usprawnią politykę fiskalną i metody radzenia sobie z tarciami handlowymi