„W ciągu 15 lat zmniejszyliśmy emisje zanieczyszczeń o ponad 95 proc. Wdrożyliśmy technologie wychwytywania i usuwania tych substancji oraz zamknęliśmy niektóre starsze instalacje produkcyjne” - podkreślił dyrektor działu EKO w Unipetrolu Pavel Slama, cytowany w komunikacie spółki.

Unipetrol zaznaczył, że jako grupa rafineryjno-petrochemiczna „od dawna angażuje się w ochronę środowiska”, a w 2018 r. przeznaczyła na ten cel „rekordową kwotę 1,87 mld CZK”. „Kwota zainwestowana w tym obszarze osiągnęła w ciągu ostatnich pięciu lat 6,7 mld CZK” – wyliczyła spółka.

Jak podał Unipetrol, łączne koszty ochrony środowiska w całej jego grupie kapitałowej wynoszące 1,87 mld CZK w 2018 r., złożyły się m.in. koszty inwestycji środowiskowych i koszty operacyjne, koszt naprawy szkód, opłaty za zrzuty ścieków i wywóz odpadów, a także utworzenie rezerwy na rekultywację składowisk odpadów i rekompensaty związanej z ochroną lasów.

„Nakłady na inwestycje w ochronę środowiska wyniosły w 2018 r. 718 mln CZK, czyli czterokrotnie więcej niż w 2017 r.” – podkreśliła czeska spółka. Wśród najważniejszych przedsięwzięć wymieniła np. budowę nowej kotłowni krakingu parowego w zakładach chemicznych Chempark Zaluzi w Litvinowie, a także ograniczenie emisji tlenków azotu i siarki w tamtejszej zakładowej elektrociepłowni.

Unipetrol zaznaczył jednocześnie, iż w projektach dotyczących ochrony środowiska „aktywnie współpracuje z administracją państwową”. Spółka wspomniała przy tym o swym udziale w 2018 r. w przygotowaniu dokumentu o najlepszych dostępnych sposobach oczyszczania gazów emisyjnych w przemyśle chemicznym, który był opracowywany w ramach grupy roboczej powołanej przez czeski resort przemysłu i handlu.

W kontekście działań na rzecz środowiska Unipetrol przypomniał także o prowadzonym tam wraz ze stowarzyszeniem ALKA Wildlife projekcie ochrony sokołów wędrownych, gniazdujących na terenie zakładów produkcyjnych grupy kapitałowej w Litvinowie, Kralupach i Neratovicach - od 2011 r. wykluło się tam już 25 piskląt tego gatunku.

Spółka wspomniała również o założonej w 2018 r. pasiece na terenie zakładu Neratovice Spolana, która ostatnio powiększyła się z trzech do pięciu pszczelich uli, a w czerwcu odbył się drugi zbiór miodu.

>>> Czytaj też: Jak zamienić diesla w elektryka. Ten startup chce masowo przerabiać stare samochody