Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Oferty Synektik zostały wybrane jako najkorzystniejsze w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku, podała spółka. Suma wartości złożonych ofert wynosi 11 067 600 zł netto.
"Oferty spółki zostały uznane za najkorzystniejsze w oddzielnych postępowaniach na jednorazowe dostawy urządzeń medycznych dla następujących zadań:
1. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ. Wartość oferty: 4 567 550 zł netto.
2. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ. Wartość oferty: 2 506 900 zł netto.
3. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację i doposażenie poradni neurologicznej, poradni urologicznej, poradni ginekologiczno-położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku. Wartość oferty: 3 993 150 zł netto" - czytamy w komunikacie.
Maksymalny termin realizacji zamówień mija 31 maja 2020 roku. Realizacja umów dopuszcza częściowe dostawy.
Przedmiotowe przetargi został uznane przez zarząd Synektik za istotne, ponieważ suma ich wartości netto przekracza 9% wartości skumulowanych przychodów grupy kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez spółkę w indywidualnych standardach raportowania, podsumowano.
Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.
(ISBnews)