"Ponad 100 tys. mieszkań, które zapowiadaliśmy, i chcemy realizować, to jest grubo ponad 30 mld zł, które trzeba pozyskać na rynku. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że mamy 35 tys. mieszkań po ostatecznych decyzjach inwestycyjnych, czyli jest finansowanie na te inwestycje" - mówił w programie Polsat News wiceszef MIiR.

Jak wyliczył, "15 tys. to są wnioski, które już zostały do TFI złożone, a po nowelizacji, którą podpisał prezydent, i która wejdzie w połowie sierpnia, mamy grunty Skarbu Państwa, czyli przede wszystkim grunty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Agencji Mienia Wojskowego na ponad 60 tys. mieszkań. Dzisiaj mamy więc ok. 120 tys. mieszkań potencjalnie".

Soboń zaznaczył, że resort chciałby, aby te grunty jak najszybciej zgłaszać do finansowania, "bo to są grunty już przygotowane". "Pozyskujemy te pieniądze z rynku po to, aby uruchomić budowę 100 tys. mieszkań w tym roku" - mówił.

Zaznaczył, że te mieszkania będą oddawane sukcesywnie. "W tym roku pewnie ok. 1 tys. mieszkań, a w kolejnych latach więcej" - powiedział. Dodał, że Mieszkanie plus to program "nie tylko na jedną, dwie kadencje". "To jest naprawdę wieloletni program" - podkreślił.

Reklama

Na początku lipca br. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN); jej celem jest zwiększenie podaży gruntów, by mogłyby być wykorzystane przez KZN. Nowe prawo ma umożliwić sprawniejszą realizację rządowego programu Mieszkanie plus.

W ustawie wprowadzono m.in. regulacje umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Podmioty te będą musiały przekazywać cyklicznie do KZN wykazy nieruchomości, którymi gospodarują. W przypadku gdy nieruchomość ujęta w wykazie zostanie przekazana do zasobu, którym gospodaruje KZN, spółkom wypłacana będzie kwota – oparta na wartości rynkowej nieruchomości – która zabezpieczy ich interesy majątkowe.

Takich jednoosobowych spółek jest 144, z czego co najmniej 75 dysponuje 1629 działkami o powierzchni około 20 tys. hektarów.

Nowela ma pozwolić również na bardziej efektywny udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW) w zasilaniu Zasobu Nieruchomości gruntami, które będą mogły być wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe.

Nowe przepisy nie będą stosowane do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nieruchomości ujęte w wykazach są położone w większości w dużych, zwartych kompleksach leśnych, co stanowi istotne ograniczenie ich wykorzystania pod inwestycje mieszkaniowe. (PAP)

autor: Magdalena Jarco