Z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w II kwartale 2019 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 12,1 proc.), informacji i komunikacji (o 8,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,5 proc.), usługach (o 7,4 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,8 proc.) oraz przemyśle (o 5,8 proc.). Wzrost liczby rejestracji nastąpił jedynie w budownictwie (o 0,8 proc.).

GUS podał, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 86,9 proc. wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych.

"Liczba upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale 2019 r. wyniosła 131 i była o 26,0 proc. niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost liczby upadłości zanotowano w usługach (21 wobec 17) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (4 wobec 2)" - poinformował urząd statystyczny.

Największy spadek liczby upadłości nastąpił w przemyśle (26 wobec 41), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (44 wobec 51), budownictwie (19 wobec 24), transporcie i gospodarce magazynowej (9 wobec 10). Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość, ponad 62 proc. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

GUS wyjaśnił, że dane te są przygotowywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Eurostat.

Liczba upadłości w danym kwartale dotyczy podmiotów gospodarczych, wobec których zostało wydane, w danym kwartale przez właściwy Sąd Rejonowy, postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Natomiast liczba rejestracji w danym kwartale dotyczy podmiotów gospodarczych, które zostały w danym kwartale wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Rejestracje obejmują także osoby fizyczne, które zlikwidowały i ponownie podjęły działalność gospodarczą. (PAP)