Wzrost cen żywności przyspieszył do 7,3 proc. rdr, z 6,2 proc. rdr w czerwcu. Ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 0,7 proc. rdr, wobec wzrostu o 3,0 proc. rdr miesiąc wcześniej.

Koszy związane z użytkowaniem mieszkania zwiększyły o 2,0 proc. rdr, po wzroście o 1,7 proc. rdr w czerwcu. Wyższe ceny żywności podniosły roczny wskaźnik CPI o 1,64 p.p., koszty związane z mieszkaniem o 0,42 p.p., a koszt restauracji i hoteli o 0,27 p.p.

Jak zauważa analityk, tempo wzrostu cen usług przekroczyło 4 proc. rdr, a inflacja bazowa prawdopodobnie wzrosła w okolice 2,1 proc. rdr.

"Szacujemy, że w najbliższych miesiącach inflacja powinna stabilizować się w przedziale 2,5-3,0 proc. rdr, czemu będzie sprzyjać m.in. spadek cen paliw w ujęciu rocznym. Wyższych poziomów inflacji (powyżej 3 proc.) należy oczekiwać w grudniu 2019 r. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do końca 2020 r. stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian" - zaznaczył Antoniak.

>>> Czytaj też: Strategia celu inflacyjnego nie ma na świecie przeciwników