Jak wynika z informacji z otwarcia ofert, najtańszą z nich, za 414,7 mln zł brutto, złożyło konsorcjum spółek Kobylarnia i Mirbud. Kolejne oferty przedstawiły: Polaqua (451 mln zł), Intercor (495,7 mln zł), Strabag (499,3 mln zł), Budimex (547,4 mln zł) oraz Mota-Engil (549,5 mln zł).

Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi przetarg na zaprojektowanie liczącego 7,6 km drugiego odcinka tej obwodnicy. Termin składania ofert w tym postępowaniu mija 24 września br. Szacunkową wartość tego zamówienia Dyrekcja określiła na niespełna 3,3 mln zł netto.

To już powtórne postępowania zmierzające do wyłonienia wykonawców oczekiwanej w woj. śląskim obwodnicy. Pierwotne przetargi na zaprojektowanie i budowę całego jej przebiegu unieważniono w maju br. - wobec cen w łącznie kilkunastu otrzymanych ofertach znacznie wykraczających poza założony budżet.

Reklama

Planowane przez GDDKiA obejście Zawiercia (oraz sąsiedniej Poręby) o długości 24,3 km ma być nowym dwujezdniowym odcinkiem drogi krajowej nr 78, łączącym się ze zbudowaną w poprzednich latach dwujezdniową obwodnicą Siewierza. Realizację inwestycji założono na lata 2019-2023.

Pod tym kątem GDDKiA ogłosiła pod koniec ub. roku dwa odrębne postępowania na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków przyszłej obwodnicy. Choć pierwotnie zakładano budowę tej trasy w przekroju jednojezdniowym, ostatecznie zdecydowano, aby zamówić ją w postaci dwóch jezdni po dwa pasy ruchu.

Pierwszy z dwóch unieważnionych w maju przetargów obejmował niecałe 16,7 km trasy od Siewierza, wokół Poręby do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów. Łącznie na tym odcinku zaprojektowano dwa węzły: Kuźnica i Kromołów, a także siedem wiaduktów i cztery mosty. Drugi przetarg obejmował liczący ponad 7,6 km odcinek drogi na terenie Zawiercia (między dzielnicami Kromołów i Żerkowice); tam przewidziano m.in. cztery wiadukty.

Postępowania te unieważniono, bowiem ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. Dyrekcja zapowiedziała następnie, że planuje ogłoszenie ponownych postępowań – po weryfikacji i optymalizacji zakresu przedmiotu zamówienia, programu funkcjonalno-użytkowego oraz kryteriów udziału.

W następstwie tych działań pod koniec czerwca opolski oddział GDDKiA (wobec liczby inwestycji przygotowywanych obecnie przez oddział w Katowicach) ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę dłuższego z dwóch planowanych odcinków obwodnicy: od Siewierza do Kromołowa. Przetarg na zaprojektowanie krótszego odcinka katowicki oddział Dyrekcji ogłosił na początku sierpnia.

O „skierowaniu do realizacji” oczekiwanej w tej części woj. śląskiego od lat obwodnicy Zawiercia i Poręby szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk informował w połowie ub. roku. W tym czasie powstawała tzw. koncepcja programowa tej inwestycji – z terminem opracowania w IV kw. br.

O budowie postulowanej przez mieszkańców od lat obwodnicy mówił też odwiedzający w maju br. Zawiercie premier Mateusz Morawiecki. "Chcemy kontynuować nasze rządy, by również tego typu projekty móc robić dalej" – podkreślił.

Nowa obwodnica Zawiercia i Poręby połączy się z oddaną do użytku w 2010 r. dwujezdniową obwodnicą Siewierza w ciągu DK78. Tamta inwestycja umożliwiła wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z ciasnych ulic i ze ścisłego centrum miasta położonego między Katowicami a Częstochową i przeciętego drogą krajową nr 1.

Droga krajowa nr 78 na tym odcinku prowadzi z Górnego Śląska w kierunku Kielc. Między Tarnowskimi Górami i Siewierzem przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a także węzła A1 i ekspresowej trasy S1 wiodącej do granicy ze Słowacją w Zwardoniu.

>>> Czytaj też: Budowa CPK zacznie się od inwentaryzacji przyrodniczych: chodzi o ochronę środowiska