"Spadek zadłużenia w czerwcu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,9 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,6 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-3,7 mld zł) - umocnienie wobec euro o 0,9 proc., wobec USD o 3 proc., wobec o CNY 2,5 proc. i wobec JPY o 2% oraz osłabienie wobec CHF o 0,1 proc." - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2019 r. wzrosło o 3 mld zł, co było wynikiem salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,8 mld zł), salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł) i wzrostu pozostałego zadłużenia (+2,0 mld zł).

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec czerwca  701,33 mld zł i wzrosło o 0,4 proc. m/m (oraz o 4 proc. od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło  273,78 mld zł (spadło o 1,5 proc. m/m oraz o 2,2 proc. od początku roku).

"W czerwcu 2019 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 4 mld zł, co było wypadkową ujemnego salda emisji długu i różnic kursowych (-3,7 mld zł)" - czytamy dalej.

Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 26,9 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 6,1 mld zł, co było wypadkową: wzrostu długu w euro (+0,1 mld euro), spadku długu w CHF (-1 mld CHF) przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, JPY i CNY, umocnienia złotego (-2,6 mld zł) ), podano także.  

>>> Czytaj też: Będą duże podwyżki w PGG? Związkowcy chcą 12-proc. wzrostu