"Dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych systemu Polsuw możliwe będzie wyeliminowanie wielogodzinnych postojów na stacjach granicznych, które wynikają z konieczności wymiany kół w wagonach" - czytamy w piątkowym komunikacie PKP, które podpisały umowę na zakup systemu.

Nie podano kwoty transakcji, która obejmuje zakup patentu oraz pełnej dokumentacji wraz z majątkowymi prawami autorskimi do systemu.

Polsuw Poznań, jak brzmi jego pełna nazwa, to zestaw kołowy ze zmiennym rozstawem kół. Technologia, jak podkreślono, umożliwia szybką zmianę rozstawu wózków w pojeździe szynowym w miejscu zmiany rozstawu szyn, czyli zwykle na granicy państw.

"Pozwala to w znacznym stopniu na skróceniu czasu przejazdu składów towarowych i pasażerskich, na przykład pomiędzy systemami normalnotorowymi i szerokotorowymi, ale też innymi spotykanymi na świecie" - napisano.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie, podkreślił, że w realizowanych dziś operacjach logistycznych liczy się czas. "Po wdrożeniu tego rozwiązania to właśnie oszczędność czasu będzie największą zaletą dla przewoźników" – powiedział.

Mirosław Antonowicz z zarządu PKP wskazał na możliwość zastosowania systemu m.in. w kraju "na styku linii normalnotorowych oraz szerokotorowych, używanych przez LHS".

Polsuw Poznań powstał w wyniku współpracy specjalistów z PKP, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. "Bazą dla stworzenia nowego systemu było rozwiązanie SUW2000, zaprojektowane przez dr. hab. Ryszarda Marię Suwalskiego przy współpracy z Dariuszem Michalakiem" - czytamy.

Jak zaznaczyły PKP, zakup systemu Polsuw to początek prac badawczo-rozwojowych, "których celem jest uzyskanie dopuszczenia do stosowania w euroazjatyckim obszarze kolejowym". Na świecie zestawy kołowe ze zmiennym rozstawem kół zyskują na popularności - podkreślono. Dodano, że badania nad opracowaniem tego rodzaju systemów przeznaczonych dla składów towarowych są prowadzone m.in. w Korei Południowej czy Hiszpanii. Może on też znaleźć zastosowanie w składach pasażerskich. (PAP)

autor: Magdalena Jarco