Wzrost zatrudnienia i rosnące płace zwiększają dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, sprzyjając popytowi konsumpcyjnemu i inwestycyjnemu - ocenia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Sytuacja na rynku pracy jest zdecydowanie korzystna - dodaje.

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,2 proc. wobec 5,2 proc. w lipcu. W porównaniu z sierpniem ub.r. obniżyła się o 0,6 pkt. proc. Z kolei liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2019 r. wyniosła 865,5 tys. osób i w porównaniu z końcem lipca 2019 r. spadła o 2,9 tys. osób, tj. o 0,3 proc. - podał GUS.

MPiT zwróciło uwagę, że w tym samym okresie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 6389,6 tys. osób i w ujęciu rocznym wzrosło o 2,6 proc.

Jak zaznaczyli analitycy ministerstwa, najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się nadal w województwie wielkopolskim (2,8 proc.), a najwyższa - w województwie warmińsko-mazurskim (8,7 proc.).

"Sytuacja na rynku pracy jest zdecydowanie korzystna. Obserwowany wzrost zatrudnienia i rosnące płace zwiększają dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, sprzyjając popytowi konsumpcyjnemu i inwestycyjnemu" - ocenili eksperci MPiT. Według nich "pozwala to bardzo pozytywnie ocenić sytuację gospodarczą Polski w 2019 r.".

>>> Czytaj też: Wartość polskiego e-eksportu może wzrosnąć o 400 proc. [RAPORT]