Bank Pocztowy miał 10,9 mln zł zysku w I półr., pracuje nad poprawą efektywności


Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Bank Pocztowy oczekuje, że wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) obniży się do poziomu jednocyfrowego na koniec tego roku. Celem jest także dalsza poprawa wskaźnika koszty do dochodów (C/I) - w tempie zanotowanym w I połowie br., poinformowali przedstawiciele zarządu. W przyszłym roku Bank Pocztowy chce skoncentrować się na zwiększaniu sprzedaży - także w kanałach Poczty Polskiej i dalszej poprawie efektywności.
"Widać przestrzeń do dalszej poprawy tego wskaźnika [NPL]. W lipcu i sierpniu nastąpiły spisania złych kredytów, otworzyliśmy przetarg na sprzedaż kredytów z portfela z przeszłości. To do końca roku powinno zaowocować dalszym dynamicznym spadkiem NPL w całości portfela. Efekty tych działań, które zaczęliśmy w I połowie roku powinny być widoczne po koniec roku" - powiedział prezes Robert Kuraszkiewicz podczas konferencji prasowej.
Jak poinformował członek zarządu Tomasz Jodłowski, celem banku jest zejście wskaźnika NPL do poziomu jednocyfrowego. Na koniec czerwca wyniósł on 12,9% wobec 13,6% rok wcześniej, a na jego wysoki poziom mają wpływ kredyty udzielone w latach 2013-2016.
Na koniec czerwca br. bank utworzył odpisy na kredyty niepracujące w wielkości, która pokrywała 80,8% wartości portfela z utratą wartości.
"Naszym celem jest dojście do wskaźnika NPL na poziomie jednocyfrowym. Mamy ambitne plany, by znaleźć się z tym wskaźnikiem pod koniec br. lub na początku przyszłego roku" - powiedział Jodłowski.
Dodał, że bank zamierza sprzedać dwa portfele kredytów niepracujących - głównie konsumpcyjnych - o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Wyniki przetargu będą widoczne już w tym miesiącu, a w księdze do banku do końca roku.
"Plan poprawy wskaźnika NPL uwzględnia sprzedaż tych portfeli" - powiedział prezes.
"Portfel najgorszych kredytów z lat 2014-2016 już wychodzi nam z bilansu. Jakość sprzedaży generowanej w ciągu ostatnich dwóch lat jest lepsza, niż w latach ubiegłych, co daje nam podstawę twierdzić, że poziom kosztów ryzyka - również dzięki lepszej jakości sprzedaży - będzie spadał. Saldo wejść do portfela NPL spadło o 46% r/r w I półroczu" - dodał prezes.
Zysk netto Banku Pocztowego wyniósł 10,9 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 10,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 5,7% r/r). Wynik ubiegłoroczny uwzględnia zdarzenie jednorazowe (rozwiązanie rezerw na kwotę 7 mln zł).
"Wynik jest wygenerowany bez zdarzeń jednorazowych. To zaowocowało wzrostem efektywności - ROE wzrosło do 3,63%. To nadal nie jest poziom docelowy, ale ważne jest, że zauważalny jest trend rosnący. To więcej, niż przyjęliśmy w planie finansowym na ten rok. Wynik finansowy jest efektem poprawy po stronie dochodowej i kosztowej" - skomentował prezes.
Bank Pocztowy zanotował spadek ogólnych kosztów administracyjnych o 4,7% r/r do 116,2 mln zł oraz wzrost dochodów z działalności operacyjnej o 3,5% r/r do 170,8 mln zł na koniec I poł. 2019 r. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) obniżył się o 2,4 pkt proc. do 67,9% na koniec czerwca.
"Myślę, że w podobnym tempie ten wskaźnik będzie obniżał się także w II połowie roku" - powiedział Kuraszkiewicz.
Wynik odsetkowy banku wyniósł 133,4 mln zł w I poł. br., co oznacza wzrost o 3,5% r/r. "Wynik odsetkowy musi się poprawiać, nad tym pracujemy. Obserwujemy jego dalszy wzrost w II połowie roku" - powiedział prezes.
Saldo kredytów wzrosło w I poł. 2019 r. o ponad 6% r/r do poziomu 5,47 mld zł dzięki wyższym wolumenom sprzedażowym. Saldo depozytów zwiększyło się o 8,3% do 7,73 mld zł na koniec czerwca w wyniku dynamicznego przyrostu środków zgromadzonych na ROR-ach.
Wartość sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 16% r/r do 365 mln zł w I półroczu, w tym sprzedaż w placówkach Poczty Polskiej wyniosła 170 mln zł, co oznacza wzrost o 27% r/r. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 156% r/r do 266 mln zł, zaś sprzedaż kredytów instytucjonalnych wzrosła o 144% r/r do 233 mln zł w I poł. 2019 r.
"Obserwujemy odwrócenie trendów sprzedażowych od II poł. 2018 roku. Te pozytywne trendy zostały utrzymane w roku bieżącym. Rośnie saldo kredytowe banku, co gwarantuje budowę lepszego wyniku banku w przyszłości" - podkreślił prezes.
"W przyszłym roku chcemy skoncentrować się na zwiększaniu sprzedaży i dalszej poprawie efektywności. To, co cieszy, to rozwój sprzedaży w kanałach Poczty Polskiej. Chcemy ten trend kontynuować" - dodał.
Bank Pocztowy w najbliższym czasie zamierza m.in. umożliwić płatności mobilne Apple Pay oraz Garmin Pay. Już w październiku, w oparciu o ścisłą współpracę z Pocztą Polską, bank udostępni swoim klientom dwie nowe usługi - e-Awizo oraz Polecony do skrzynki. Dzięki temu klienci Banku Pocztowego uzyskają możliwość korzystania z wygodnego rozwiązania otrzymywania informacji o pozostawionym przez listonosza awizo w formie SMS. Dzięki drugiej usłudze, listy polecone (poza tymi, które z uwagi na przepisy prawa wymagają odbioru w placówce) będą mogli otrzymywać do własnej skrzynki na listy.
W planach banku jest także udostępnienie wkrótce wszystkim klientom aplikacji mobilnej i internetowej EnveloBanku. Bank pracuje także nad wprowadzeniem oferty depozytowej i kredytowej dla rolników indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z tego segmentu w placówkach sieci własnej banku i Poczty Polskiej.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.
(ISBnews)