NanoGroup miała 0,52 mln zł straty netto, 0,52 mln zł straty EBIT w I poł. 2019


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - NanoGroup odnotowała 0,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 0,41 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 0,18 mln zł rok wcześniej.
W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.
(ISBnews)