PCC Rokita wyemituje 150 tys. obligacji serii GA o wartości nominalnej 15 mln zł


Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji serii GA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii GA, podała spółka. W ramach programu spółka wyemituje 150 000 obligacji serii GA o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii GA wyniesie 15 mln zł.
"Obligacje serii GA oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii GA w terminie 7 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii GA będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii GA, którego to zasady realizacji zostaną opisane w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii GA" - czytamy w komunikacie.
Obligacje serii GA nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu zarząd spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem obligacji serii GA do obrotu, podano również.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,49 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)