Na pytanie o prognozy i ewentualne pogorszenie koniunktury, prezes Pęski odpowiada, że należy być optymistą i jak dotąd firma regularnie odnotowuje wyłącznie wzrost, ok. 8-10 proc. w skali roku. Co więcej, obecnie trwają prace nad kolejną inwestycją, której koszty szacuje się na ok. 550 mln złotych.

To nowa huta szkła, która ma być położona na Lubelszczyźnie w gminie Ostrówek. Jednym z inwestorów jest IKEA, z którą BD Art Glass współpracuje już 25 lat. Obecnie firma czeka na zezwolenie na budowę, wciąż jednak pod znakiem zapytania stoi relacja z lokalnym samorządem, który nie pozwala na scalenie gruntów pod kopalnię.