24 proc. Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku; taką opcję najczęściej biorą pod uwagę osoby do 29. roku życia – wynika z badania firmy Randstad. Powodami, dla których Polacy rozważają wyjazd za granicę są lepsze zarobki i warunki pracy.

Wyniki 37. edycji badania "Monitor Rynku Pracy" zostały zaprezentowane we wtorek podczas konferencji prasowej.

Z raportu wynika, że niemal jedna czwarta badanych pracowników rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku – 4 proc. ogółu pracowników na stałe, 10 proc. na czas określony (zazwyczaj na okres kilku miesięcy – do pół roku lub na rok-dwa lata), a 10 proc. jeszcze nie wie, na jak długo.

Reklama

"Między deklaracją a rzeczywistym zamiarem jest duża różnica. Nie traktowałabym tego jako sztywny wskaźnik" - oceniła ekspertka rynku pracy Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk.

"Należy zwrócić uwagę, że zdecydowania większość tych, którzy rozważają wyjazd zarobkowy, myśli o emigracji nie dłuższej niż 2 lata, czyli jest to raczej chęć zarobienia pieniędzy na konkretny cel niż decyzja o zmianie na stałe" - wskazała Fedroczuk.

Głównym powodem, dla którego zatrudnieni rozważają emigrację jest chęć otrzymania lepiej płatnej pracy, na lepszych warunkach. Na ten czynnik wskazało aż 63 proc. Powód ten zyskuje na znaczeniu wraz z wiekiem.

Prawie jedna trzecia wyjeżdżając chce zmienić swój styl życia – szczególnie osoby młodsze, o stałym zatrudnieniu, z wyższym wykształceniem. Nieco mniej chce sprawdzić własne możliwości, umiejętności – częściej osoby do 29 roku życia. 26 proc. dzięki takiemu wyjazdowi chce nauczyć się języka obcego – w 33 proc. są to osoby do 29 roku życia.

Branże, które najbardziej mogą spodziewać się odpływu pracowników to: budownictwo, finanse, hotelarstwo i gastronomia.

Głównymi kierunkami są dla pracowników Niemcy (27 proc.), Wielka Brytania (21 proc.) i Holandia (12 proc.). Poza podium plasują się USA i Norwegia. W celach zarobkowych chciałoby wyjechać tam po 6 proc. Polaków.

Z badania wynika, że osoby, które nie planują wyjazdu za granicę jako powód podają chęć pozostania w Polsce z rodziną i znajomymi. Na czynnik ten wskazuje 51 proc. badanych. Prawie jedna trzecia nierozważających wyjazdu do pracy nie chce zaczynać wszystkiego od nowa. Dla 29 proc. barierą jest nieznajomość języka obcego.

28 proc. osób w Polsce otrzymuje satysfakcjonujące oferty zatrudnienia, które powstrzymują ich przed emigracją zarobkową – tego zdania są częściej osoby z młodszych grup wiekowych, regionu północnego i południowego, pracownicy kadry zarządzającej i kierowniczej, specjaliści, inżynierowie, mistrzowie i brygadziści.

Zdecydowana większość osób, które rozważają wyjazd za granicę, planuje wykonywać pracę fizyczną. Natomiast ponad jedna czwarta jeszcze nie wie, jaką pracę by wykonywała. Niewielki odsetek pracowników, rozważających wyjazd do pracy za granicę, planuje wykonywać pracę umysłową, tj. pracę biurową (8 proc.), być informatykiem (5 proc.) lub nauczycielem (1 proc.).

Z badania wynika także, iż wzrósł odsetek osób, które zmieniły zatrudnienie w ostatnim półroczu. Główną motywacją Polaków do podejmowania decyzji zawodowych była chęć rozwoju, a nie jak w zeszłym kwartale możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia. Badanie pokazuje także, że średni czas poszukiwania zatrudnienia po raz kolejny wydłużył się. Obecnie wynosi trzy miesiące. Deklaracje pracowników wskazują na spadek zadowolenia z wykonywanej pracy.

W raporcie wskazano, że odsetek osób decydujących się na zmianę pracodawcy spada wraz z wiekiem. 40 proc. osób od 18 do 29 lat zmieniło miejsce pracy. Na taki krok zdecydowało się zaledwie 15 proc. respondentów w wieku od 50 do 64 lat.

Na zmianę miejsca zatrudnienia częściej decydują się też kobiety niż mężczyźni. W ciągu ostatnich 6 miesięcy pracodawcę zmieniło 24 proc. kobiet - o 4 p.p. więcej niż w przypadku mężczyzn.

W podziale na stanowiska największą rotację widać wśród inżynierów oraz kasjerów i sprzedawców – 34 proc. respondentów wykonujących takie zadania zmieniła pracodawcę w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Na czele stanowisk, w których Polacy najczęściej zmieniają pracę, znaleźli się również robotnicy wykonujący proste prace fizyczne i kierowcy. Rotacja w tych podgrupach wyniosła odpowiednio 34 proc. i 31 proc.. Najmniejsze zmiany występują na stanowiskach specjalistycznych (12 proc.).

Branżą, w której największa liczba pracowników zmieniła pracodawcę jest hotelarstwo – 31 proc. 29 proc. pracowników związanych z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem zdecydowała się na podjęcie pracy w innej firmie. O zmianie miejsca zatrudnienia zdecydowało też 26 proc. badanych zatrudnionych w handlu detalicznym i hurtowym oraz naprawie pojazdów.

W raporcie wskazano, że kluczowym powodem zmiany pracy kolejny raz okazała się chęć rozwoju zawodowego. Taką przyczynę podało w badaniu aż 53 proc. respondentów. Na drugie miejsce spadło wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy. Czynnik ten wskazało 48 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znajdują się korzystniejsza forma zatrudnienia (35 proc.) oraz niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy (32 proc.).

Z badania wynika, że 27 proc. Polaków pracowało u obecnego pracodawcy mniej niż pół roku. 14 proc. respondentów deklarowało, że jest w tej samej firmie więcej niż 15 lat.

W raporcie zaobserwowano, że wydłużenie się średniego czasu poszukiwania pracy wśród osób, które zmieniły pracodawcę w ostatnim półroczu. Średni czas poszukiwania pracy to obecnie 3 miesiące. W porównaniu z 2 kw. br. to wzrost o pół miesiąca.

Średni czas poszukiwania zatrudnienia rośnie wraz z wiekiem – w grupie pracowników, którzy mają od 18 do 29 lat wynosi 2,4 miesiąca, a wśród pracowników w wieku 50-64 lata – 4 miesiące. Najszybciej nową pracę znajdują mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców. Średnio zajmuje im to 2,1 miesiąca.

Z badania wynika, że zwiększył się odsetek pracowników, którzy poszukują pracy. Obecnie 53 proc. Polaków deklaruje, że aktywnie szuka zatrudnienia lub rozgląda się za ofertami. To o 3 p.p. więcej niż w ubiegłym kwartale.

Monitor Rynku Pracy jest kwartalnym sondażem realizowanym w Polsce od 2010 roku. Prowadzony jest poprzez ankiety on-line w grupie respondentów w wieku od 18 do 64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, umów cywilnoprawnych lub samozatrudnionych, o ile posiadają stałą umową o świadczenie usług jednej firmie. Bieżąca edycja sondażu została zrealizowana w dniach 2-12 września 2019 roku na grupie 1000 respondentów.

>>> Czytaj też: Polska w gronie 25 największych eksporterów świata [RAPORT PEKAO 2018]