EuroRating obniżył perspektywę ratingu BBB mBanku do negatywnejWarszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego mBanku do negatywnej ze stabilnej. Jednocześnie rating został utrzymany na poziomie BBB, podała agencja.

"Określenie perspektywy ratingu banku mBank S.A. jako negatywnej związane jest ze wzrostem ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć prawnych w zakresie hipotecznych kredytów walutowych, których duży portfel bank posiada, a także z ogłoszonym przez większościowego akcjonariusza mBanku (niemieckiego Commerzbank AG) planu sprzedaży polskiego banku" - czytamy w uzasadnieniu.

Agencja wskazała, że mBank należy do banków z najwyższym udziałem walutowych kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Według stanu na koniec II kwartału 2019 r., kredyty te stanowiły ok. 14% łącznego portfela kredytowego banku.

EUroRating podał też, że ponieważ nie wiadomo, jaka część kredytobiorców walutowych zdecyduje się ostatecznie na złożenie pozwu przeciwko bankowi, a także jakie będą statystyki dotyczące rozstrzygnięć tych sporów przez polskie sądy, trudno jest obecnie oszacować możliwe koszty, jakie mBank mógłby z tego tytułu ponieść. EuroRating zakłada jednak, że (m.in. z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych) koszty te będą rozłożone na co najmniej kilka lat.

"Jakkolwiek EuroRating uważa, że z uwagi na fakt, iż mBank charakteryzuje się obecnie dobrą sytuacją kapitałową i wysoką rentownością, ryzyka prawne związane z kredytami walutowym będą miały relatywnie mniejsze znaczenie dla kondycji finansowej banku, to, zdaniem agencji, wiązać się to będzie dla banku z ryzykiem istotnego pogorszenia rentowności oraz być może także osłabienia sytuacji kapitałowej banku" - czytamy dalej.

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na dokonaną zmianę perspektywy ratingu kredytowego mBanku na negatywną jest ogłoszenie przez Commerzbank AG, że zamierza sprzedać swój większościowy pakiet (69,3%) akcji w mBanku. Transakcja ta będzie przy tym prawdopodobnie polegać na wydzieleniu i sprzedaży zorganizowanej części banku nieobejmującej hipotecznych kredytów walutowych, które pozostałyby w banku, którego jedynym właścicielem pozostanie Commerzbank.

EuroRating wskazuje, że plan sprzedaży mBanku przez Commerzbank zwiększa niepewność dotyczącą prawdopodobieństwa potencjalnego wsparcia banku przez jego dotychczasowego wieloletniego akcjonariusza strategicznego, a także wiąże się z niepewnością odnośnie wiarygodności finansowej potencjalnego nabywcy banku, wyjaśnia agencja.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)