Ponadto, jak poinformował UOKiK, Nowa Telefonia umożliwi rozwiązanie umów bez żadnych kosztów. "To efekt decyzji UOKiK przyjmującej zobowiązanie zaproponowane przez Nową Telefonię" - wyjaśnił regulator.

Jak podano w komunikacie, prezes UOKiK wydał decyzję wobec spółki Nowa Telefonia z Warszawy, która oferuje usługi telekomunikacyjne. Umowy z operatorem zawierane są w domach konsumentów. Z ich skarg wynika, że przedstawiciele Nowej Telefonii mogli wprowadzać ich w błąd, sugerując, iż reprezentują ich dotychczasowego operatora, który oferuje im zmianę warunków na korzystniejsze.

Reklama

Urząd opisał przykłady kilku takich skarg. W jednej konsument doniósł, że w 2017 r. uzyskał obietnicę obniżenia abonamentu o 10 zł. Cały czas był przekonany, że rozmawia z przedstawicielem firmy Orange, dlatego zdecydował się podpisać podstawiony mu dokument. Inna osoba była przekonana, że rozmawia z przedstawicielem firmy Telestrada. W tym przypadku obiecywano przedłużenie umowy i ofertę drugiego telefonu w promocji.

UOKiK podkreślił, że wprowadzanie konsumentów w błąd to nieuczciwa praktyka rynkowa, za którą grozi kara do 10 proc. obrotów firmy. Urząd zrezygnował jednak z jej nałożenia i przyjął zobowiązanie Nowej Telefonii do wyeliminowania skutków swojej praktyki.

"Uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli spółka wynagrodzi straty poszkodowanym. W efekcie jej nieuczciwych działań konsumenci mogli nieświadomie zmienić operatora. Mogło się to dla nich wiązać z wysokimi karami finansowymi za rozwiązanie umowy: z dotychczasową albo nową firmą" – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Zgodnie z decyzją Nowa Telefonia musi: wypłacić 60 zł rekompensaty każdemu klientowi, który od 1 stycznia 2016 r. do 20 sierpnia 2019 r. złożył reklamację do firmy lub skargę np. do UOKiK czy rzecznika konsumentów; zrobić przegląd reklamacji i skarg z tego okresu oraz rozpatrzyć je pozytywnie; umorzyć naliczone lub zwrócić zapłacone kary tym konsumentom, którzy po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi rozwiązali umowy z Nową Telefonią.

Ponadto, firma ma umożliwić rozwiązanie umowy bez ponoszenia kosztów osobom, które po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi nadal są abonentami firmy, zawiadomić konsumentów listem poleconym o przysługujących im rekompensatach.

Urząd przypomniał, że konsumenci mogą uzyskać pomoc dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numer telefonu 801 440 220 lub 22 290 89 16 lub pisząc na adres porady@dlakonsumentow.pl Można też kontaktować się z rzecznikami konsumentów czy Regionalnymi Ośrodkami Konsumenckimi (tel. 22 299 60 90). Pomoc można też uzyskać korzystając z informacji na stronie dlakonsumenta.pl (PAP)

Autor: Marcin Musiał