Za nowelą głosowało w środę 389 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się sześciu posłów.

Nowela dostosowuje nasze przepisy do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące wykonywania - przez m.in. banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajową SKOK, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe - obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jak wskazano w uzasadnieniu do noweli, ułatwi ona m.in. wymianę informacji między powiązanymi ze sobą instytucjami. "Wymiana wiedzy i doświadczenia powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu" - czytamy. (PAP)

Autor: Longina Grzegórska-Szpyt