2019.10.21

Index Otwarcie Zamknięcie Zmiana
WIG20 2164,82 2183,25 0,85
WIG30 2448,25 2470,27 0,77
WIG 56951,40 57418,58 0,69
mWIG40 3639,91 3647,38 0,29
WIGdiv 1022,33 1025,56 0,22