ARP udzieliła Exalo Drilling z grupy PGNiG pożyczki w wysokości 100 mln zł


Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) udzieliła Exalo Drilling z grupy kapitałowej PGNiG pożyczki w wysokości 100 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, m.in. zakup nowoczesnego sprzętu.
"Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych obszarów naszej aktywności. Od lat wspieramy działalność polskich firm i pomagamy im rozwinąć skrzydła. Tym razem środki z ARP pomogą w dalszej ekspansji Exalo Drilling. Jestem przekonany, że udzielona pożyczka przełoży się na dynamiczny rozwój firmy, zwłaszcza, że to globalna marka i spółka z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją" – powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.
Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, m.in. zakup nowoczesnego sprzętu.
"Jednym z strategicznych założeń Exalo Drilling S.A. jest stałe podnoszenie zaawansowania technicznego i technologicznego oferowanych usług. To zwiększa naszą konkurencyjność i efektywność, a w dłuższej perspektywie przełoży się na zwiększenie przychodów i rentowności. Koncentrujemy się na zdobywaniu nowych rynków w obszarze usług wiertniczych i serwisowych. Dlatego też chcemy dysponować najnowocześniejszym sprzętem wiertniczym i serwisowym, dzięki któremu będziemy mogli nadal odpowiadać na potrzeby naszych strategicznych kontrahentów w kraju i za granicą" - powiedział prezes Exalo Drilling Stanisław Niedbalec, cytowany w komunikacie.
Exalo Drilling to spółka z grupy kapitałowej PGNiG, świadcząca usługi wiertnicze dla firm poszukujących i udostępniających złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi serwisowe, m.in. dla górnictwa otworowego, a także budowlano-montażowe. Exalo Drilling prowadzi swoją działalność na terenie Polski, Ukrainy, Pakistanu, Kazachstanu, Ukrainy i w Czadzie. Spółka zatrudnia prawie 2 tys. pracowników.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.
(ISBnews)