Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, do jutra Grupa Lotos podejmie decyzję w sprawie zaangażowania kapitałowego w projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty, poinformował prezes Mateusz Bonca. Podkreślił, że projekt ten wpisuje się w strategię Grupy Lotos.
"Nie mogę ujawnić, jaka to będzie decyzja przed jej opublikowaniem w formie komunikatu giełdowego" - zastrzegł Bonca w rozmowie z dziennikarzami po konferencji prasowej.
Podkreślił jednak, że projekt Polimery Police wpisuje się w założenia strategiczne Grupy Lotos.
"Ten projekt wpisuje się w naszą strategię. Jesteśmy w trakcie dyskusji z Grupą Azoty na temat projektu, który jest zgodny z naszym planem strategicznym" - powiedział.
Pod koniec kwietnia br. Grupa Lotos podpisała ze spółkami z Grupy Azoty, tj. Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakładami Chemicznymi Police i PDH Polska (spółka celowa realizująca projekt Polimery Police, obecnie Grupa Azoty Polyolefins) list intencyjny dotyczący rozpoczęcia i prowadzenia rozmów w sprawie potencjalnego udziału koncernu w finansowaniu projektu Polimery Police, poprzez objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym PDH za kwotę do 500 mln zł. Termin ważności listu upływa 31 października 2019 r.
Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)