Z danych przekazanych PAP przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że w dalszym ciągu najliczniej osiedlają się w Polsce obywatele Ukrainy, a w dalszej kolejności także Białorusi i Gruzji. Cudzoziemcy najchętniej zamieszkują w województwach z aglomeracjami miejskimi i dużym zapotrzebowaniem na pracowników.

Jak informuje UdSC, pod koniec trzeciego kwartału tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 415,5 tys. obcokrajowców. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. było to odpowiednio 372 tys. i 325 tys. osób. W pierwszych trzech kwartałach br. największy wzrost dotyczył obywateli: Ukrainy – o 30,8 tys. (do 210 tys. osób), Białorusi – o 4,3 tys. (do 24,4 tys. os.), Gruzji – o 1,9 tys. (do 4,8 tys. os.), Indii – o 1,1 tys. (do 9,9 tys. os.) i Mołdawii – o 0,8 tys. (do 2,2 tys. os.).

"Najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt pozostają województwa z dużymi ośrodkami miejskimi: mazowieckie – 119 tys. osób, małopolskie – 44 tys. os., dolnośląskie – 33 tys. os., wielkopolskie – 33 tys. os. oraz śląskie – 24 tys" - przekazał Urząd do Spraw Cudzoziemców.

UdSC przypomina, że cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju.

Reklama

W pierwszych trzech kwartałach tego roku najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 34,3 tys. oraz stały – o 7,2 tys.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

>>> Czytaj też: Wpływ płacy minimalnej na średni poziom wynagrodzeń w Polsce. O ile wzrosną pensje?