Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej suma niespłaconych zobowiązań firm informatycznych na koniec II kw. 2019 wynosi 209,5 mln zł. Średnio na jedną firmę z branży przypada 69,5 tys. zł. W porównaniu do 2018 r. - kiedy niespłacone zadłużenie wynosiło 169,2 mln zł - kwota zaległych zobowiązań wzrosła o jedną czwartą, a w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się. Średnie zadłużenie wobec czerwca 2018 zwiększyło się o jedną dziesiątą, a w porównaniu z połową 2017 r. niemal o połowę.

Problem zaległych zobowiązań, jak wyliczył Rejestr, dotyczy obecnie 3016 firm, czyli 2,4 proc. całego sektora komputerowego. To o 339 podmiotów więcej niż rok wcześniej i o ponad 1 tys. więcej niż dwa lata temu.

Jak powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, udział "problematycznych partnerów biznesowych z branży IT od kilku lat oscyluje w granicach 2 proc.", ale w związku z tym, że cały czas przybywa nowych przedsięwzięć w obszarze informatyki, powiększa się też liczba niesolidnych dłużników z tej branży. "Rozwój często niesie ze sobą ofiary, nierzadko niestety po stronie partnerów biznesowych, którzy nie otrzymują płatności na czas" – wskazał.

Najwyższa ogólna kwota zadłużenia przypada na podmioty zajmujące się oprogramowaniem – 106 mln zł. Firmy te stanowią połowę wszystkich z zaległościami - 1583 z 3016 przedsiębiorstw. To również to najliczniejsza grupa firm z obszaru usług IT.

Według BIG w przeliczeniu na jedną firmę największe średnie zadłużenie mają natomiast podmioty zajmujące się działalnością doradczą w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – to średnio 80 tys. zł. Jeśli brać pod uwagę odsetek podmiotów z zaległościami to najwięcej (4,5 proc.) jest wśród firm oferujących działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, czyli wszelkiego rodzaju twórców treści, obrazu i dźwięku oraz firmy dystrybuujące.

Eksperci rejestru zwrócili uwagę, że rynek informatyczny odpowiada dziś za ok. 8 proc. PKB, jednak jego rozwój jest zbyt powolny. Aby nadążyć za ogólnym wzrostem gospodarczym Polski, branża powinna rosnąć nawet trzy razy szybciej - wskazali. Dodali, że głównym obszarem rozwoju IT jest popularyzacja rozwiązań w chmurze, a jedną z największych barier - zbyt mała liczba pracowników. Dziś w sektorze zatrudnionych jest szacunkowo nawet 400 tys. osób i co roku przybywa na nim średnio ponad 20 tys. nowych specjalistów; najwięcej wakatów czeka na programistów i twórców aplikacji - dodali.

"Firmy IT powinny przygotować się na dalsze wzrosty kosztów" - ocenił Grzelczak. Aby im sprostać, jak powiedział, należy zadbać o odpowiedni poziom rozwoju biznesu i płynność finansową, tak by rozwój nie odbywał się kosztem dostawców czekających miesiącami na płatność za usługi czy towar.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. (PAP)

autor: Magdalena Jarco