Asbis liczy na wysoką rentowność, dodatnie przepływy operacyjne na koniec br.


Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Asbis oczekuje utrzymania wysokich poziomów rentowności i mocnej końcówki 2019 roku z dodatnimi przepływami operacyjnymi na koniec br., poinformował dyrektor ds. relacji inwestorskich Costas Tziamalis.
"Patrzymy uważnie przede wszystkim na naszą zyskowność. Osiągnęliśmy wzrost marży brutto na sprzedaży do 5,88%. To najwyższy poziom, mimo niższych przychodów. Jest to efekt naszych wysiłków w poprzednich kwartałach, które okazały się skuteczne. Koszty operacyjne pozostają w trendzie spadkowym w odniesieniu do przychodów. Oczekujemy utrzymania wysokich poziomów rentowności" - powiedział Tziamalis na spotkaniu z dziennikarzami.
W jego ocenie, końcówka roku może też przynieść poprawę przychodów w porównaniu do poprzednich kwartałów br. Grupa ma się skupiać na przychodach, która nie będzie negatywnie wpływać na wysokie poziomy rentowności.
"Celem grupy są dodatnie przepływy z działalności operacyjnej za 2019 rok wobec -21,9 mln USD. Wymagający ubiegły kwartał wymagał zaangażowania dodatkowego kapitałów. Nie będzie znaczącego capeksu, czy innych wydatków w końcówce roku, jedynie bieżące i nie powinno być problemu z zniwelowaniem ujemnego wyniku po 9 miesiącach. Czujemy się komfortowo z prognozą i oczekujemy mocnego IV kwartału z przychodami w okolicach wyższego poziomu widełek" - dodał dyrektor.
Tegoroczne prognozy Asbis zakładają 1,7-1,9 mld USD przychodów oraz 8,5-10 mln USD zysku netto.
Czynniki wzrostu, jakie przedstawiciel grupy wymienił to m.in. dalsze starania o utrzymanie mocnej pozycji rynkowej i wzmocnienie relacji z klientami i dostawcami po roku wysokiego wzrostu sprzedaży produktów Apple. Dyrektor wskazał na dobre przyjęcie iPhone 11.
Grupa zamierza skupić się na pozyskiwaniu i obsłudze dużych projektów biznesowych. Zamierza powtórzyć swój ubiegłoroczny sukces z centrami danych i innymi projektami, a także w zakresie usług z wartością dodaną VAD. Rozwiązania dla biznesu, które udało się Asbisowi wdrożyć "zaczynają się materializować". Grupa zamierza znacząco korzystać z wprowadzenia tych rozwiązań na wszystkich swoich rynkach.
W tradycyjnej dystrybucji Asbis oczekuje, że jego główne mocne strony odegrają wiodącą rolę w 2019. Spodziewa się osiągnąć przewagę nad konkurencją we wszystkich segmentach tradycyjnej dystrybucji. Grupa oczekuje także, że dwie nowe marki własne - Perenio (m.in. adapter do routera z dostępem platformy) i Atlantech - wraz z dotychczasowymi (Canyon i Prestigio) nadal będą znacząco wpływać na rentowność grupy poprzez wykorzystanie kanałów dystrybucji grupy.
Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
(ISBnews)