"W III kwartale rozpoznaliśmy 68,5 mln zł rezerwy. Od połowy listopada przystąpimy do automatycznego zwrotu przedpłat prowizji i ten element będzie obciążał wynik w kolejnych kwartałach" - powiedział wiceprezes Rafał Kozłowski podczas konferencji. 

"Ten wpływ [na wynik odsetkowy] będzie mały, nie skupiamy się na tym, by to analizować. Oczekujemy, że kolejne kwartały w banku będą powtarzalne, bez zdarzeń jednorazowych" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło. 

Dodał, że kredyt konsumpcyjny to "produkt wysoce rentowny" i bank chce tę rentowność utrzymać.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 328,99 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW

>>> Czytaj też: Resort rozwoju: Projektowana ustawa o przeniesieniu środków z OFE na IKE wejdzie w życie w lipcu 2020 r.