Bezzałogowe pojazdy latające – sterowane przez człowieka lub autonomiczne – zrewolucjonizują naszą codzienność. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce jako pierwsza w kraju zostać „doliną dronową”, bo to nie tylko przynosi ekonomiczne korzyści, ale też kształtuje przyszłościowe branże tego regionu.

Drony stają się cennym narzędziem w rękach administracji, nauki i przemysłu. Z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że do 2026 roku wartość rynku dronowego wyniesie 3,26 miliarda złotych, zaś korzyści pośrednie wynikające z integracji dronów z gospodarką – nawet 576 miliardów. Nie ma wątpliwości, że branża bezzałogowych statków powietrznych (BSP) to dynamicznie rozwijający się rynek, którego potencjał warto wykorzystać. Dlatego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podjęła szereg działań, aby stać się europejskim liderem w tej dziedzinie.

Do niedawna drony kojarzyły się z prezentami dla dzieci, ewentualnie służyły filmowcom do wykonywania efektownych zdjęć z wysokości. Dziś mogą zostać użyte do wielu innych zastosowań – od kontroli czystości powietrza oraz monitoringu sieci energetycznych czy trakcyjnych, przez poszukiwanie ludzi i kontrolę granic, aż po dostarczanie przesyłek. W niedalekiej przyszłości pojawią się także drony-taksówki wożące na swoich pokładach ludzi – prace nad takimi zaawansowanymi projektami już trwają. Technologia jest niemal gotowa, aby w przestrzeń powietrzną wyruszyły tego typu pojazdy, ale przeszkodą wciąż pozostaje brak odpowiednich regulacji prawnych, które dopuszczałyby je do ruchu. Na szczęście w tym zakresie również trwają prace – zarówno na gruncie krajowym, jak i europejskim.

GZM, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, przystąpiła do programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). Celem jest opracowanie krajowej koncepcji U-Space, czyli infrastruktury, dzięki której drony będą mogły w sposób bezkolizyjny i zintegrowany poruszać się w przestrzeni powietrznej miast i gmin. W ten sposób będą mogły wykonywać operacje o charakterze komercyjnym, gospodarczym oraz państwowym.

Równocześnie na obszarze GZM prowadzone są programy, które już teraz tworzą nowe możliwości wykorzystania dronów w służbie miast. W ramach działania „DroneLAB Środowisko” opracowano dokument zawierający wytyczne dla usługi monitorowania niskiej emisji przy pomocy dronów. Z dokumentu – który opracowano we współpracy z ekspertami i usługodawcami – mogą skorzystać samorządy w całym kraju.

Reklama

Na tym nie koniec działań ukierunkowanych na ochronę środowiska, ponieważ już wkrótce zostanie uruchomiony program poświęcany monitorowaniu składowisk odpadów przy pomocy dronów. Natomiast w dalszej kolejności możemy się spodziewać programów, które pozwolą wykorzystywać drony do działań związanych z transportem czy inwestycjami infrastrukturalnymi.

„Dolina dronowa” jest ekosystemem wymiany myśli, przełożenia tego na patenty i wypracowania wartości gospodarczej – tak o działaniach Metropolii powiedział w rozmowie z PAP przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak. Dodał, że należy myśleć nad przyszłościowymi branżami już teraz, ponieważ to one będą napędzać Metropolię, gdy w kolejnych latach tradycyjne gałęzie przemysłu będą zanikać.