Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Alumetalu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego planu inwestycyjnego dotyczącego modernizacji Zakładu Kęty w Alumetal Poland - wartość planowanych wydatków inwestycyjnych projektu wzrośnie o 12,2 mln zł wobec dotychczasowych założeń i wyniesie 67,8 mln zł.

"Zarząd spółki, po weryfikacji najkorzystniejszych dostępnych ofert dotyczących rozwiązań technologicznych i ich efektywności, zdecydował o inwestycji w większą niż dotychczas zakładano linię produkcyjną, której moce produkcyjne będą o 20 tys. ton rocznie wyższe niż pierwotnie zakładano. W konsekwencji nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych Grupy Alumetal z obecnych 250 tys. ton rocznie do 270 tys. ton. Jednocześnie inwestycja pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, zwiększenie ilości produkcji oraz istotne unowocześnienie procesów operacyjnych, co wpłynie na znaczne zwiększenie wydajności oraz obniżenie jednostkowych gotówkowych kosztów produkcji w Zakładzie w Kętach" - czytamy w komunikacie.

Oprócz zwiększenia mocy produkcyjnych, zarząd postanowił również rozszerzyć zakres prac budowlanych związanych z modernizacją zakładu, co w połączeniu z nieznacznym wzrostem cen usług i materiałów budowlanych w ostatnich kilkunastu miesiącach w stosunku do pierwotnych założeń, oznacza łącznie wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych projektu z dotychczasowej kwoty 55,6 mln zł do kwoty 67,8 mln zł, podano także.

"Zasadniczy zakres modernizacji Zakładu nie ulegnie zmianie i zgodnie z przyjętym planem będzie obejmować rozbudowę hali produkcyjnej i magazynowej, częściową przebudowę istniejącego Zakładu, modernizację infrastruktury, a także zakup, instalację oraz uruchomienie urządzeń technologicznych i pomocniczych" - wskazano także.

Wydatki związane z modernizacją Zakładu, tak jak dotychczas planowano, zostaną poniesione w latach 2019 i 2020, przy czym większość w 2020 roku.

"Nie ulegają również zmianie źródła finansowania inwestycji - przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych Grupy Alumetal oraz pierwotny termin realizacji modernizacji - zarząd planuje zakończyć inwestycję nie później niż do końca 2020 roku" - podsumowano.

Plan inwestycyjny związany z modernizacją Zakładu w Kętach, jako istotna część strategii grupy kapitałowej Alumetal na lata 2018-2022, został ogłoszony 16 lipca 2018 roku.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 655 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)