Bowim miał 1,56 mln zł straty netto, 10,19 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2019 r.


Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Bowim odnotował 1,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2019 r. wobec 10,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 10,19 mln zł wobec 27,85 mln zł zysku rok wcześniej.
Wynik EBITDA wyniósł 14,02 mln zł w I-III kw. wobec 31,42 mln zł rok wcześniej.
"Na zmiany wyników w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym wpłynęły przede wszystkim wysokie ceny surowców, spadki cen stali, ogólny spadek popytu, a także globalna niepewność rynkowa, która znalazła swoje odbicie również na rynku krajowym. Pomimo złożonej sytuacji rynkowej na uwagę zasługuje fakt, iż sam trzeci kwartał zarówno dla emitenta jak i dla grupy kapitałowej był udany a wynik netto pozwolił na częściowe (398 tys. zł) odrobienie strat poniesionych na początku roku. Realizowanie niższych marż (na co emitent nie miał bezpośredniego wpływu) zostało częściowo zrekompensowane wzrostem sprzedaży. Było to efektem konsekwentnie realizowanej ekspansji produktowej i zwiększaniem udziału w rynku. Mimo opisanej powyżej skomplikowanej sytuacji na rynku, sprzedaż liczona w zł, jak i w tonach dla uśrednionych danych skonsolidowanych wzrosła odpowiednio o 1,5% i 5,0%" - czytamy w raporcie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 022,44 mln zł w I-III kw. 2019 r. wobec 1 007,19 mln zł rok wcześniej.
"Odnotowany wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym, był efektem właściwego wykorzystania sytuacji rynkowej, w tym pozyskiwania nowych rynków zbytu dla oferowanych wyrobów hutniczych, jak i zwiększonych możliwości załadunkowych Grupy kapitałowej emitenta (w ujęciu rocznym został osiągnięty 5-procentowy wzrost sprzedaży mierzonej tonami), co jest bezpośrednio związane z zakończonymi etapami prac modernizacyjnych w centrum logistyczno-dystrybucyjnym w Sosnowcu (uzyskano pozwolenie na użytkowanie) oraz z oddaniem do użytkowania centrum magazynowo - dystrybucyjnego spółki zależnej Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec - Podstrefa Rzeszów. Opisane zwiększenie mocy załadunkowych wpisuje się w strategię Grupy, mającą na celu stopniowe powiększanie udziału w rynku dystrybucji wyrobów hutniczych. Należy podkreślić, że odnotowany wzrost sprzedaży nastąpił mimo słabego popytu, wąskich spreadów oraz spadków cen wyrobów hutniczych utrzymujących się od czwartego kwartału 2018 roku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 2,93 mln zł wobec 9,2 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)