Co to jest emerytura maksymalna?

Emerytura maksymalna jest wizją nowej instytucji w systemie emerytalnym, której urzeczywistnienie proponuje grupa posłów Lewicy. Jej funkcję stanowiłoby wyznaczanie górnej granicy świadczenia emerytalnego. Według projektu ustawy, emerytura maksymalna byłaby równa sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.

We wspomnianym projekcie ustawy można przeczytać, iż w pierwszym roku stosowania nowego systemu, tj. 2021, najwyższa emerytura wynosiłaby 15 600 złotych. Górna granica świadczenia byłaby przy tym ogłaszana corocznie w drodze obwieszczenia.

Wyższe emerytury i renty oraz zniesienie 30-krotności

Wprowadzenie emerytury maksymalnej nie jest jedyną zmianą w systemie emerytalnym, jaką proponuje wprowadzić Lewica. Partia postuluje także podwyżkę emerytury i renty minimalnej do 1600 zł, a renty minimalnej dla osób częściowo niezdolnych do pracy - do 1200 zł. Domaga się również zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. Obecnie pracownicy osiągający roczne przychody wyższe niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce nie muszą odprowadzać składek na ZUS. W 2019 r. ten limit wynosi 11 912 zł brutto miesięcznie (142,9 tys. zł rocznie).

>>> Czytaj też: Likwidacja OFE. Co wybrać: IKE czy ZUS? [KALKULACJA]